zaterdag 30 juli 2011

SJOERD DE VRIES

Sjoerd de Vries, een verhaal zonder eind
Dit boek ontstond uit de complete aantekeningen die Willem Winters maakte van zijn gesprekken met Sjoerd. [periode 1975-1984].
Het is een puur subjectief verhaal, het is het verhaal van een depressieve, maar - sterker nog -meer een groot kunstenaar. In november wordt hij zeventig en is dan 50 jaar actief als beeldend kunstenaar.
Over het hoe en wanneer precies de presentatie kunt u op deze bladzijden lezen. U kunt ook uw emailadres naar mij sturen, dan blijft u op de hoogte van de activiteiten van Uitgeverij Perio.
De Omslag bestaat uit plaatjes karton [Imitatie strokarton]

zondag 17 juli 2011

SJOERD DE VRIES

In november verschijnt bij Perio het boek
Sjoerd de Vries, een verhaal zonder eind.
Het betreft een soort logboek dat Willem Winters in de jaren 7o en 80 van de vorige eeuw maakte van zijn gesprekken met Sjoerd.
Die gingen zowel over alledaagse dingen als over de kunst van Sjoerd.
De oplage is beperkt; wie zeker wil zijn van een exemplaar kan zich melden bij uitgeverij Perio: w.winters@chello.nl
de prijs zal tussen € 15 - € 20 komen te liggen.