zaterdag 26 september 2009

Thomas Cool 'Friesch Schilder'

Thomas Cool 1851-1904: 'Een Friesch schilder'
Leeuwarder Courant 24 februari 1904Eerder beschreef ik hoe Thomas Cool op mijn weg kwam. Nu is het zover dat het boek en de tentoonstelling over zijn werk en leven er komen.

Op 1 juni 2010 wordt het boek gepresenteerd en de tentoonstelling in het Pier Pander Museum [Leeuwarden] geopend.

Dan zullen twee oude bekenden, vrienden elkaar weer ontmoeten. Want Pander en Cool woonden in Rome slechts een kilometer van elkaar. Ze gingen bij elkaar op visite en Cool schilderde een portret van Pier Pander en deze verwees sommige van zijn gasten naar het atelier van Cool die daar iets bijzonders kon laten zien.

Dat was waar, maar desondanks verkocht Cool weinig. Kwam er een kooplustige gast dan zette hij alles op alles om iets verkopen.verdere bijzonderheden in juni!Toen ik enige tijd terug in een oude Leeuwarder Courant zocht naar iets, ik weet al niet meer wat, zag ik de krantekop Fries Schilder. Nieuwsgierig geworden las ik het artikel. Het ging over Thomas Cool in 1851 geboren te Sneek.


Verder zoeken leidde tot meer krante-artikelen en contact met verwanten nu. De kleurenfoto's die ik kreeg te zien van het werk van Cool, maakten me enthousiast.


Daar zou een boekje aan gewijd moeten worden. En na de eerste schilderijen gezien te hebben leek een kleine tentoonstelling de moeite waard.
Jammer alleen dat er zoveel werk van Cool vermist of vernietigd werd. Maar wat er nog rest toont duidelijk zijn bedoeling. Zijn fascinatie voor licht bracht hem ertoe nochal extreme schilderijen te maken. Extreem in afmetingen in de eerste plaats [2x3 m], maar meer nog in de behandeling van zijn onderwerp: de antieke ruïnes van het oude Rome en de kathedralen. Altijd valt er licht door een raam of andere opening, dat verspreidt zich, weerkaatst door de ruimte. Wat niet verlicht werd, werd bij Cool zeer donker. Hij schilderde niet alleen bij daglicht, maar ook bij maanlicht.


In de paar portretten en landschappen speelt het licht ook een bepalende rol.
Cool heeft in betrekkelijk korte tijd veel geschilderd en getekend. Sommige zoekgeraakte werken zullen nog steeds wel bestaan, ergens op een zolder liggen of aan de muur hangen.
Het zou prachtig zijn als via internet nog weer werk van Cool getraceerd kon worden.


[aan boek en tentoonstelling wordt inmiddels gewerkt.]