zaterdag 1 augustus 2015

oude nummers

Van een klein aantal nummers zijn nog exemplaren te koop. Dat zijn
Arnold Koperslag, houtsnijder7,50
Willem Winters Reis door het oostelijk gebied 5,0
idem                 Avonturen met de Bokkepoot
Kees 't Hart en Hein de Graaf -Begroting
Willem Winters -ik vreet je op € 4,00
Skelte Braaksma - De FKP, vermaarde oorlog tussen Friesland en Groningen
Irene Bal - Kaap de Goede Hoop 10,00
Ole Lundquist - The Croack 7,50
Willem Winters - Thomas Cool - Friesch schilder 25,00
Willem Winters -Sjoerd, een verhaal zonder eind 17,50
Eeltsje Hettinga & Willem Winters - Sies Bleeker, libje yn liende tiid 10,00
[prijzen excl. evt. porto]
bestellen bij: w.winters@chello.nl

reisverhalen van Anneke

Onderweg valt altijd wa te beleven, alleen je met het wel zien, je moet er gevoel voor hebben. Grote gevaarlijke avonturen? Anneke zoekt de kleine anecdote, het gekke voorval.Wel een boek dat je meesleept naar Belgie,Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italie, Oostenrijk, Polen, Hongarije, Roemenie, Tsechie, Slowakije, Finland, Noorwegen, Zweden.


reserveren kan:w.winters@chello.nl

99 abonnees

perio's succes: enige jaren geleden besloot Perio kleine boekjes te maken en die als abonnement aan te bieden. Het voordeel voor PERIO is de gegarandeerde afzet. Dat begon heel klein: familie en vrienden waren de eersten die zich opgaven.
Er viel wel eens eentje af, maar gestaag nam het aantal abonnees toe.
Het is altijd weer een verrassing wat er verschijnt. Verrassend voor de abonnees, maar ook voor mij. maar gebrek aan interessante ideeen is er nooit. Er verschenen 56 titels in de serie Perio kleintjes.
En nu hebben we de 99 bereikt. Aan dat heugelijke feit wil Perio een feestje besteden!
Als de vakanties voorbij zijn - september zullen datum en plaats bekend gemaakt worden.

SIES BLEEKER [1941-2014]

Vorig jaar verscheen bij uitgeverij PERIO het boek Libje yn liende tiid.
Daarin publiceerde Eeltsje Hettinga een interview met Sies: As ik de keunst net hie, soe ik pas werklik fergean.
Willem Winters verzamelde teksten van, over en voor Sies Bleeker: Esau, Esau, Samua
Het boek bevat veel illustrasties uit zijn schetsboeken die niet eerder werden gepubliceerd.

het boek kost € 10,00; bestellen bij w.winters@chello.nl