zaterdag 26 september 2009

Thomas Cool 'Friesch Schilder'

Thomas Cool 1851-1904: 'Een Friesch schilder'
Leeuwarder Courant 24 februari 1904Eerder beschreef ik hoe Thomas Cool op mijn weg kwam. Nu is het zover dat het boek en de tentoonstelling over zijn werk en leven er komen.

Op 1 juni 2010 wordt het boek gepresenteerd en de tentoonstelling in het Pier Pander Museum [Leeuwarden] geopend.

Dan zullen twee oude bekenden, vrienden elkaar weer ontmoeten. Want Pander en Cool woonden in Rome slechts een kilometer van elkaar. Ze gingen bij elkaar op visite en Cool schilderde een portret van Pier Pander en deze verwees sommige van zijn gasten naar het atelier van Cool die daar iets bijzonders kon laten zien.

Dat was waar, maar desondanks verkocht Cool weinig. Kwam er een kooplustige gast dan zette hij alles op alles om iets verkopen.verdere bijzonderheden in juni!Toen ik enige tijd terug in een oude Leeuwarder Courant zocht naar iets, ik weet al niet meer wat, zag ik de krantekop Fries Schilder. Nieuwsgierig geworden las ik het artikel. Het ging over Thomas Cool in 1851 geboren te Sneek.


Verder zoeken leidde tot meer krante-artikelen en contact met verwanten nu. De kleurenfoto's die ik kreeg te zien van het werk van Cool, maakten me enthousiast.


Daar zou een boekje aan gewijd moeten worden. En na de eerste schilderijen gezien te hebben leek een kleine tentoonstelling de moeite waard.
Jammer alleen dat er zoveel werk van Cool vermist of vernietigd werd. Maar wat er nog rest toont duidelijk zijn bedoeling. Zijn fascinatie voor licht bracht hem ertoe nochal extreme schilderijen te maken. Extreem in afmetingen in de eerste plaats [2x3 m], maar meer nog in de behandeling van zijn onderwerp: de antieke ruïnes van het oude Rome en de kathedralen. Altijd valt er licht door een raam of andere opening, dat verspreidt zich, weerkaatst door de ruimte. Wat niet verlicht werd, werd bij Cool zeer donker. Hij schilderde niet alleen bij daglicht, maar ook bij maanlicht.


In de paar portretten en landschappen speelt het licht ook een bepalende rol.
Cool heeft in betrekkelijk korte tijd veel geschilderd en getekend. Sommige zoekgeraakte werken zullen nog steeds wel bestaan, ergens op een zolder liggen of aan de muur hangen.
Het zou prachtig zijn als via internet nog weer werk van Cool getraceerd kon worden.


[aan boek en tentoonstelling wordt inmiddels gewerkt.]
zondag 30 augustus 2009

40ste PERIO-KLEINTJE IS VERSCHENEN
Foto's: boven Kees 't Hart en Hein de Graaf kregen de eerste exemplaren.
onder: Kees leest voor uit Begroting

Afgelopen vrijdag 27 november 2009 vierde Stichting Uitgeverij Perio een jubileum: eind 2009 zijn we toe aan nummer 40 in de serie Perio-Kleintjes. De serie is een sukses, heeft veel positieve reacties gekregen en zal zeker voortgezet worden.
Nummer 40 is een bijzonder nummer geworden. Het is een tekst ontstaan in de tijd dat Kees 't Hart en Hein de Graaf in Leeuwarden samenwerkten in de Stichting Rousseau. [zie foto: Kees en Hein ontvangen de eerste exemplaren]
de titel is
BEGROTING
De tekst is de bewerking van een begroting en is afgedrukt in een schrijfblok.
Vis niet achter het net en bestel een exemplaar Prijs € 7,- [excl. porto]
BEGROTING is - evenals andere boekjes van Perio - ook heel geschikt als cadeautje voor de december feesten

donderdag 11 juni 2009

boekje over bekende houtsnijder

Arnold Koperslag [1905-1983]
was een bekend houtsnijder van wie werk terug is te vinden in tientallen romans, jeugdboeken, geschiedenisboeken en tijdschriften.
Over hem en zijn werk verschijnt nu een klein met houtsneden geïllustreerd boekje bij Uitgeverij Perio [i.s.m. redactie P]. Dit naar aanleiding van de recente opening van de typografische werkplaats in Zutphen, gevestigd in Koperslags voormalige atelier.
Wij kregen toestemming van de Stadskrant van Zutphen om een oud interview met deze virtuose vakman in de vorm van een brochure opnieuw uit te geven.
Het boekje kost € 5,- [excl. porto].
Bestellen kan bij onderstaand adres:

Willem Winters
Beethovenstraat 51
8916 GE Leeuwarden
telefoon 058 2153773
w.winters@chello.nl


Eind december zijn nog twee boekjes verschenen met houtsneden van Arnold Koperslag:
Avonturen met de Bokkepoot en Een reis door het Oostelijk Gebied.
*De boekjes kosten afzobderlijk € 6,- . Alle drie samen € 15,-

vormgeving Marga Houtman
druk Stip Stencilwerk
redactie Willem Winters
plaatje 13 juni 2009
Het boekje Arnold Koperslag, houtsnijder maakte velen nieuwsgierig naar verdere informatie over hem. Die schijnt moeilijk te vinden te zijn.
Het toeval wil dat we - de redactie P - beschikken over aantekeningen van de schrijvers van het boekje, Piet de Haan en Jo Klein. Niet alles werd verwerkt in hun verslag.
Hieronder een samenvatting gebaseerd op die aantekeningen en latere berichten in de Stadskrant van Zutphen.

Gelukkig is het eerste druksel dat een rol speelde in het leven van Arnold Koperslag bewaard gebleven en is nog steeds te zien in AK grafisch atelier te Zutphen. Het gaat om het geboortekaartje waarop vader en moeder Koperslag de wereld op de hoogte stelden van de geboorte van hun zoon Arnold.
Dat kaartje is bijzonder van vormgeving, het is naar een ontwerp van de bekende Britse kunstenaar William Morris van de Arts en Craftsbeweging . Koperslag sr. ontmoette deze meester in de grafische kunsten op een expositie in het Brits Museum. Ze bleven met enige regelmaat corresponderen en toen Morris hoorde dat er een nieuwe telg aan zat te komen bood hij spontaan aan een geboortekaartje te tekenen. Koperslag sr bracht zelf de tekening over op een houtblok, sneed en drukte.
Zo kwam Arnold jr op de wereld en werd vanaf dat moment omringd met kunstzinnige zaken.

Zijn ouders kwamen oorspronkelijk uit Amsterdam, waar zijn vader het houtsnijden geleerd had bij een meester-snijder. [ondanks het verbod op de gilden door de Fransen ingesteld, was er nog iets over van het middeleeuwse gilden systeem.]
In 1863 verhuisde het gezin naar Zutphen, daar woonde een neef, die hen opmerkzaam maakte op het prachtige pand in de binnenstad. Sr voelde hier veel voor omdat hij voor een dergelijk pand in Amsterdam aanzienlijk meer moest betalen. Bovendien zou de concurrentie in een kleine stad als Zutphen niet zo moordend zijn als in Amsterdam.

interieur huidige werkplaats

De jonge Arnold had veel belangstelling voor zijn vaders vak en was altijd in de werkplaats te vinden. Hij leerde hier over de hardheid van houtsoorten en hoe daarvan gebruik te maken, en hij oefende met gereedschappen als beitel en guts. Arnold bleek een talentvolle tekenaar en een rijke fantasie te hebben. Zo mocht hij dan ook al als 12-jarige een opdracht uitvoeren. Het was een ex libris voor mijnheer Johannes van den Berg. Natuurlijk moest er een berg komen. Volgens de overlevering liet Arnold zich inspireren door Japanse prentkunst, zijn berg deed sterk denken aan de Fuji, zoals Japanners die verbeelden.
Plaatje 1, verraadt zijn puberteit. Hij maakte het toen hij 14 was.

interieur huidige werkplaats
In 1923 nam hij de zaak van zijn vader over.
Was zijn vader nog wel eens geneigd Jugendstilachtige ornamenten en een daarvan afgeleide lijnvoering te gebruiken, Arnold jr ontwikkelde een andere stijl, waarbij de invloeden van de Art Deco soms te merken zijn Hij abstraheerde matig, wist met enkele forse sneden voorwerpen en personen te suggereren. Hoe klein de blokjes ook waren altijd was zijn manier van snijden erg expressief.

Arnold Koperslag jr overleed ongehuwd en kinderloos in 1983 [10 februari]. In een speciaal aangebrachte steen op het familiegraf liet de familie een van zijn houtsneden uitbeitelen [zie afbeelding op titelpagina van het boekje].

houtsnede waarnaar grafmonument werd gemaakt

Daar hij geen opvolger had bleef na zijn overlijden het pand ongebruikt. De familie verkocht, in afwachting van een definitief plan voor pand en inboedel, zo nu en dan iets aan geïnteresseerden. Zo kwamen ook een honderdtal houtblokken door Koperslag gesneden terecht bij de Stichting IJzer & Lood te Leeuwarden.
Een van de medewerkers van onze redactie P, die ook hand- en spandiensten aan IJzer en Lood verricht ontdekte de zak met blokken.
Wij waren erg opgetogen over de afdrukken die gemaakt werden en besloten Arnold Koperslag te eren met drie boekjes:

1. Arnold Koperslag, houtsnijder
2. Avonturen met de Bokkepoot
3. Op reis in het Oostelijk Gebied


Inmiddels waren enkele cultuurliefhebbers in Zutphen e.o. bij elkaar gekomen om te bespreken hoe de nalatenschap van Arnold voor de stad bewaard kon worden.
Er werd een stichting opgericht, die samen met een vertegenwoordiger van de familie, alles betreffende Arnold Koperslag beheert. Een kleine expositie van het werk van Koperslag trok veel aandacht. Ook de rondleidingen in het atelier van Koperslag waren een succes. Heel wat scholen maakten daar gebruik van.
Dit vond allemaal plaats op zeer bescheiden schaal.

In 1996 stelde het bestuur van de stichting Arnold Koperslag een rapport voor de toekomst op. Daarin beschreef het bestuur de problemen [te weinig menskracht, een pand dat gerenoveerd moest worden, het educatieve aspect waaraan gewerkt moest worden, ontbrekende gelden]. De oplossing zag men in het tot stand brengen van een werkend museum.
De gemeenteraad schaarde zich in 2000 achter de plannen. Toch zou het nog tot januari 2009 duren voordat dit bijzondere grafische museum geopend kon worden.


* Boeken waarin werk van Arnold Koperslag te vinden is [niet volledig]:
Vaderlandse geschiedenis voor het lager onderwijs - F.F.K. Bijl
Geschiedenis van onzen vloot - K. Schipper
Het huis in de wildernis - Karel Koning
Op jacht met de zwarte man - Peer Adema
Bij de Eskimo's - Aaldert Veenstra
Over de Achterhoek - Toon Kuipers & Karel Keefkamp
Griezelen is leuk, verhalen voor kinderen - Karin de Wolf
De landen om ons heen Hans Koetstra [redactie]

* Vrij werk van Arnold Koperslag werd aangekocht door:
Stadsmuseum Zutphen
Stedelijk Museum Amsterdam
Fries Museum Leeuwarden
Collectie Hondema & Zaagmans

Arnold Koperslag nam deel aan grafiek-exposities in binnen- en buitenland, o.a.
1932 Berlijn
1936 Parijs
1938 Moskou
1951 Den Haag
1952 Amsterdam
1966 Rotterdam

dinsdag 19 mei 2009

swarte waaksensSwarte Waaksens / zwarte waakzaamheid
serie van 22 beelden + teksten gepubliceerd in:
zie http://www.ensafh.nl/?p=1949 {ensafh nummer 8,9}

maandag 4 mei 2009

Muurtaal

De stichting Muurtaal te Leeuwarden stelt zich tot doel oude muurreclames in ere te herstellen.
In de afgelopen jaren is zij erin geslaagd om een tiental schilderingen opnieuw aan te brengen. Foto's daarvan zijn te vinden op de website van Aed Livward [link muurtaal].

Hier wil ik een aantal buitenlandse schilderingen tonen en een serie over letters op gevels, ramen enz. [Ik zit in het bestuur van Muurtaal.]

A. Buitenlandse muurschilderingen:Letters in Leeuwarden:

'Kultuur ken dat oek in de frituur' is nog altijd een gangbare kreet, hoewel allang verdwenen uit het stadsbeeld.


zaterdag 2 mei 2009

perio's tweedehands boeken

Perio2H


Beste Lezer,

Naast nieuwe boeken biedt Stichting Uitgeverij Perio ook tweedehands boeken [Perio2h] aan. Er staan er 50 op BOEKWINKELTJES.NL en hieronder vindt u 3 lijsten, met samen ruim 50 boeken.

1. Alexander Poesjkin - verhalen 1967 - iets gebruikssporen € 2.50
2. W.T. Eijsbouts - Een kleine filosofie van de bal - 2006 - als nieuw 2,50

3.voor de liefhebbers van Simenon:
zwart beertje 546 Het bloedspoor in de sneeuw
'' 1460 Maigret en het lijk in het spookhuis
" 1104 De man die de treinen voorbij zag gaan
" 1067 Maigret en het lijk in de kast
" 297 De oude dame
per ex. € 1.- [excl. verzendkosten]

" 64 Memoires van Maigret € 0,50
Pierre H. Dubois - Over Simenon € 2.50
G. Simenon Voetsporen, autobiografische notities [omslag gebruikssp.] € 3.50 G. Simenon Een man als ieder ander, autobiografische notities [omslag iets gebruikssporen] € 4,50

4. George Sand - Een winter op Majorca 4,50
5. Ana Sebastian De dikke van de melksalon 2,-
6Craig Strete Hoe jongen zijn naam verdiende 3,-
7. Boekan Saja In de woning der geesten 2,50
8. Daniel Defoe Robinson Crusoe [zebra-reeks,
naverteld door Henri van Hoorn] 3,-
9. Ch. De Coster Uilenspiegel en Lamme
Goedzak 2 [Ooievaar 41] 4,50
10. J.G. Toonder Hannibal en de ratten 6,-
11. J.G. Toonder Hier klopt iets niet [kleine beschadiging] 4,-
12. Peter Andriesse Nachtangst [omslag gebruikssporen] 4,-
Perio2h tweede lijst

1. Jan H. Eekhout - De waarachtige historie van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen, € 7,50
2. Steven Membrecht - De eerstelingen [omslag iets beschadigd, 2,50
3. Jac. Van Looy - Gekken, 4,50
4. G.L. van Lennep - Code, 4,-
5. Everard Gewin - Nederlandsch volksgeloof, 1925, € 12,50
6. Danilo Kis - The encyclopedia of the dead
7. Eelkje Offringa - Een geschreven leven, 1897-1946, € 2,-
8. George Jeuhomme - Macht zonder gezag,1970, € 7,50
9. Jos Vandeloo - De coladrinkers, 1969, 6,50
10. Mary McCarthy - Het teken aan de wand, 4,-
11. Josephine Vonk - Moeder zeg nou ook eens wat,
12. John Steinbeck - Muizen en mensen, 1965, roestvlekjes, 2,-
13. Jef Last - Elfstedentocht,1950, 5,-
14. Heere Heeresma - Slapstick Striptease, 1970, € 2,50
15. D. Schaap & W. Bont - Het volk van Koka Petalo, de zigeuners in Europa, 2,50
16. Paul Kapteyn - In de speeltuin Nederland [over verhouding jong oud], 2,50
17. Bevrijding, maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme no. 1930-1931 [ingebonden jaargang] €25,-Nieuwe titels Perio2h

1. Koos Schuur - Waar het was € 4,-
2. Jos Vandeloo De muggen 4,-
3. Dovemansoren 4,-
4. Wim Meyles De pitbull en de 7 geitjes 3,-
5. Til Brugman Wat de pop wist 7,50
6. E. van de Walcheren De man uit Duitsland 3,50
7.-Piet Paaltjens Nagekomen snikken en grimlachjes 5,-
8. Wim Zaal Nooit van gehoord 4,50
9. Simon Carmiggelt Elke ochtend opstaan 5,-
10. Mooi weer vandaag 5,-
11 Ik mag niet mopperen 5,-

12. Victor E. van Vriesland De ring met de aquamarijn 5,-
13. Heere Heeresma Slapstick striptease 5,-
14. Mijmeringen naast m'n naaimachine 4,-
15. Steven Membrecht De eerstelingen 4,-
16. Hugo Raes Een tijdelijk monument 4,-
17. Rudy Kousbroek De aaibaarheidsfactor 12,50
Uitg. Perio
Willem Winters
Beethovenstraat 51
8916 GE Leeuwarden
w.winters@chello.nl


De prijs van de boeken is exclusief de eventuele portokosten. Afhalen is gratis.

vrijdag 24 april 2009

encyclopediertjes


Meer over Encyclopediertjes

Hier volgt de introductie uit het boek

Op haar vergadering van 7 juni 2005 vroeg de P-redactie – samenwerkend met uitgeverij Perio - zich af welke dierennamen er
zijn, die tevens een begrip uit de wereld van het boek omvatten.
Daarvan zou – indien zoiets er niet was – een lijst moeten worden samengesteld onder de naam Encyclopediertjes, waarbij personen, mensen ook onder de dieren worden gerekend.

De redactie meende dat een dergelijk boek, op speelse wijze het boekenvak in al zijn facetten belichtend, de nodige aandacht van de lezer zou kunnen trekken. Wonderlijke dieren en typografische bijzonderheden zouden elkaar vinden in dit ene boek.
Heel wat steden en plaatsen eren oude ambachten door er straten naar te vernoemen.Zadelmakersstraat, Leerlooiersperkje, Smidsstraat, enzovoort, we kennen ze allemaal. Maar wie kwam ooit de Letterzetterstraat tegen of het Drukkersplein of het Lezersplantsoen? Alleen schrijvers en dichters worden vernoemd, de verdere bewoners van de wereld van het boek worden vrijwel doodgezwegen.
Dus dacht de redactie er goed aan te doen de spotlights eens op hen te richten met deze vermakelijke, maar niet minder instructieve en leerzame publicatie.

Een proefboekje met voorbeelden werd rondgezonden aan geïnteresseerden en aan personen werkzaam in de boeken-, drukkers- en biologiewereld waarvan wij verwachtten dat ze aan een dergelijke lijst zouden willen medewerken. Ook via internet werden contacten aangeknoopt en er kwam ook een stroom ideeën binnen van personen die op een of andere wijze van het project hadden gehoord.
Voor deze schat aan bijdragen nogmaals onze dank.

Toen moest het binnengekomen materiaal beoordeeld worden. Pastte het in onze opzet, voldeed het aan de gestelde criteria? Nogal wat inzenders hielden zich niet aan de toch al niet 100% consequente richtlijnen van de redactie. Sommige inzenders sloegen in hun enthousiasme een geheel eigen weg in. Hun voorstellen waren zeker interessant of grappig, maar konden niet allemaal worden opgenomen.
De redactie besloot op voorstel van inzenders naast de lijst van encyclopediertjes tevens lijsten op te nemen van uitgevers met dierennamen , met namen van delen van dieren , en een lijst met boekenseries genoemd naar dieren.

Anderstalige encyclopediertjes werden niet opgenomen omdat er te weinig van gemeld werden. Toch jammer van bijvoorbeeld die prachtige ZWIEBELFISCH (Duits)(piscis cepullae), 1. soort karper 2. typografische term: een enkele letter per ongeluk in een ander lettertype gezet. 3. naam van diverse bladen en kranten.

En wat moest er gebeuren met Sis? Een mevrouw, Sis genaamd, beschreef bij haar inzending van meerdere encyclopediertjes ook de belangwekkende ontdekking die ze deed: 'Bij de wekelijkse fourageerexpeditie in de supermarkt ontdekte ik dat ik sinds kort een lijfblad heb, namelijk SIS.’ Op dat moment besefte ze: 'Ik ben een encyclopediertje'.
Een meerderheid in de redactie vond het bezwaarlijk dat dan ook Margriet en Eva [meer voorbeelden] en andere bladen met eigennamen vermeld zouden moeten worden.

Teken & persen
De teek- en pers-perikelen hielden de redactie lang bezig. De biblioteek mocht vanzelfsprekend niet ontbreken, maar ook hier dreigde oeverloosheid. Want alle samenstellingen eindigend op bibliot[h]eek en teken - zoals leesteken - zouden met evenveel recht een plek moeten krijgen. Dat is dus niet gebeurd. Jammer voor: tekenboek, aanhalingsteken, beeldteken, beletselteken, bindteken, correctieteken, deelteken, klemtoonteken, koppelteken, letterteken, uitroepteken en vraagteken.

Hetzelfde geldt voor samenstellingen met pers. Een pers is immers een kattenras, een boekenpers, rioolpers en een proefpers komen in aanmerking voor een plek op de lijst. Maar ook hier zijn we spaarzaam geweest. Afgewezen werden onder meer: kapers, karpers, biblioheekpersoneel, snippers, persslang, boulevardpers, tweekleurenpers, weekbladpers, etc.

Sneuvelen deden ook diverse ‘letterbakken’ als: Lopen twee letters door de Kalverstraat. De A heeft een mooie huid, de L zit vol met zweren.
Zegt de A: ben jij geletterd?
Nee, zegt de L, ik mis mijn L, ik ben geëtterd.


Voor speelse woordcombinaties kon de redactie waardering opbrengen. Vandaar dat een lijst met [verborgen] fantasie-dierennamen is opgenomen. Toch meende de redactie enigszins op de rem te moeten staan bij aal en mus. De lijst dreigde eindeloos te worden. Woorden als taal, taalboek, taalschrift, boekentaal, inktstraal, spreektaal, schrijftaal, missaal, amusementslectuur, leesmuseum, museumbibliotheek werden niet toegelaten.
Meer - net als aal en mus - verstopte dieren zijn te vinden in o.a.: multiboek, multimap, waarbij opgemerkt moet worden dat een mul een zeer eetbare vis is. Verder: koningsfazant, luisterles, telegraaf, telegraafpaal, telegraafzegel, premiere, katern, molenboek, storyboard, feuilleton, illustratie, literatuur, communicatiekanaal, papierversnipperaar, advent.

Het oog van één van de inzenders viel op eksters, in combinatie met een woord eindigend op een t levert dat 'tekst': houtekster, jachtekster, schatekster en schijtekster.

Een andere inzender schrijft: ‘Een nog niet aangeboorde bron is de tijdschriftenmarkt. Vanzelfsprekend is de naam van ieder tijdschrift te combineren met –lezer, drukker, -fotograaf, -redacteur, -opmaker, enz., waardoor het dan ontstane woord in principe toegang tot de lijst zou moeten krijgen. Evenwel, de redactie liet deze bron onaangeboord omdat te ver zou worden afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling, namelijk het verzamelen van dierennamen, waarin begrippen uit de boekenwereld.

Dan is er een inzender die pleit voor een lijst met titels van boeken waarin een dier voorkomt op te nemen. Hij noemt als voorbeelden: Tuinfluiter [Van Manen Pieters], Een vlucht regenwulpen [’t Hart], Duizend vlinders [Biesheuvel], De bot [Grass].
De redactie vreest een lawine…

Soms werden begrippen ingezonden die algemener gebruikt worden dan alleen met betrekking tot het boek. Bijvoorbeeld: jatezel, na-apen, uilskuiken, frater, muggenzifter, goudhaantje, laatvlieger, kikkerperspectief en navlooien. Mooie woorden, maar encyclopediertjes zijn het niet.

De redactie besteedde veel tijd aan het in goede banen leiden van de woordenstroom. Daarbij speelden onherroepelijk soms subjectieve factoren een rol. De beslissingen van de redactie - we zijn ons daarvan terdege bewust - zullen niet in alle gevallen door ieder met instemming begroet worden.

Was volledigheid in het begin een van de doelstellingen, dat bleek practisch niet haalbaar.

Belangrijk is dat we er naar onze mening ondanks alle problemen in geslaagd zijn een leer- en humorrijk boekwerkje te hebben samengesteld.

De redactie
CP Berbee, Marga Houtman, Andrea Möller, IJke Lichthart, Willem Winters


* Encyclopediertjes is nog verkrijgbaar bij St. Uitgeverij Perio, e-mail w.winters@chello.nl en kost € 15,- [excl. porto]

woensdag 22 april 2009

bijvangst

uit Arnold Koperslag

Bijvangst is een idee van redactie P.


Bijvangst aflevering 3
Toevallig hoorden wij dat de leden van IJzer en Lood, die oude typografische machinerie verzamelen, nogal eens een zak of doos klein spul aangeboden krijgen. Clichés, houtsneden, stempels en dergelijke.
We ontdekten dat er een serie prachtige kleine houtsneden bij zat. Daar zagen wij wel een boekje in. Wel meer dan een zelfs.
Het eerste, dat binnenkort zal verschijnen, is: Arnold Koperslag, houtsnijder [1905-1987]. Piet de Haan en Jo Klein [van de Stadskrant Zutphen] interviewden hem in 1963, toen hij 40 jaar werkzaam was als houtsnijder. Tot de herdruk in boekvorm werd besloten ter gelegenheid van de opening van Grafisch Atelier Arnold Koperslag in Zuphen in januari 2009.
Dat
Het boekje bevat vanzelfsprekend een aantal houtsneden van zijn hand.


Bijvangst aflevering 2
Eind 2008 ontdekten we in dezelfde bron een heel aardige linoleumsnede. Afgebeeld waren typografische machines. Zou aardig zijn om te gebruiken voor kopperprent. Dat gebeurde. Op 12 januari 2009 werd de eerste prent aangeboden aan Paul van Stip Stencilwerk, vanwege zijn jarenlange vasthouden aan een vrijwel uitgestorven techniek, nl. stencillen. Bij hem geen geklieder met inkt, de machine is gecomputeriseerd en maakt perfecte afdrukken.
Vrijwel alle Perio-Kleintjes worden door Stip gedrukt.

Marga Houtman en IJke Lichthart bezig met
het drukken van Bijvangst aflevering 1


Bijvangst aflevering 1


In de maanden daarvoor werden een aantal houtsneden gebruikt voor het drukken van correspondentiekaarten. De oplage was beperkt [100], alleen voor gebruik van de redactieleden.

maandag 20 april 2009

plekken zonder of met weinig identiteitplekken zonder of met weinig identiteit

Je kunt je fototoestel duizend kanten op richten. Op een dag ontdek je dat je foto's maakte van een plek die je je niet herinnert. Het valt niet meer na te gaan waar die foto's werden gemaakt. Er is niets te zien waaraan je de plek kunt herkennen. De plek heeft een tekort aan identiteit. Het zou 'overal' kunnen zijn.
Een paar voorbeelden


Vishok Laaxum 2009Vishok Laaxum

Al meer dan tien jaar volg ik de langzame ineenstorting van het vishok te Laaxum. Het vishok, een voormalige visafslag, is bekend geworden o.a. door de serie schilderijen van Willem van Althuis. Indertijd kocht ik daar een van en besloot later vast te leggen hoe het vishok door de tand des tijds werd weggeknaagd.
Bijgaande foto's maakte ik op 18 april 2009.

de tevreden lezerHij leest Perio boeken

zaterdag 18 april 2009


Aflevering 14 Perio Kleintjes en Redactie P
Willem Winters - De Vlinderfabriek 2004 afm: 12x17 / oplage 50 ex. / Prijs € 5,- / porto 1,56 [uitverkocht]
- Willem Winters schreef een verhaal getiteld De Vlinderfabriek met illustraties uit een biologieschrift getiteld De Vlinderfabriek. In dat biologiecahier uit de ULO-tijd trof hij onder andere aantekeningen aan omtrent het kweken van vlinders. Aanleiding genoeg om een kort verhaal te schrijven en nog enige bijpassende informatie te verzamelen. De bladzijden stak hij in een felkleurig fotomapje van de WIBRA, waardoor naar zijn idee de oorspronkelijke school-werkstukken-sfeer in een andere vorm terugkeerde.
De Vlinderfabriek maakt deel uit van een viertal publicaties van de redactie P:


redactie P presenteert...
Mensen die van boeken houden vinden elkaar. Zo ook Marga Houtman, IJke Lichthart, Andrea Möller en Willem Winters. Ze besloten een redactie te vormen`[binnen St. Uitgeverij Perio] met als doel boeken te maken en uit te geven. Als eerste project maakte elk lid een boek dat volgens afspraak over dieren moest gaan. De resultaten? Vier totaal verschillende boekwerken:

- Marga Houtman woont op het platteland op een plek waar veel padden voorkomen. Heel wat jonge padjes gaan dood en drogen uit. Van zo'n dood padje maakte zij afgietsels die in een houten omslag werden aangebracht. De buitenkant daarvan is voorzien van een laag latex die aanvoelt als de huid van een pad. Titel: Bufo bufo op mijn weg Afm.: 15x15 / Oplage 15 genummerde ex / Prijs € 75,- (€ 70,- ex. BTW)
IJke Lichthart maakte een boek, getiteld De Boktor, waarin te zien is wat een schade de boktor kan aanrichten in oude kostbare werken. Met twee etsen van Marga Houtman. Met de hand gebonden in linnen band. Afm.: 21x29,5 / Oplage: 7 ex. / Prijs € 200,- [uitverkocht]
- Andrea Möller portretteerde een aantal knuffels en stelde er een boekje mee samen. Zonder titel / Afm.: 12x12 cm / Oplage 30 ex. / Prijs € 10,- [uitverkocht]

- Willem Winters schreef een verhaal getiteld De Vlinderfabriek met illustraties uit een biologieschrift uit zijn ULO-jaren. Tekst , foto's en tekeningen werden opgeborgen in een fotoalbum van de WIBRA afm: 12x17 / oplage 50 ex. / Prijs € 5,- [uitverkocht]

vrijdag 17 april 2009

redactie P

logo van redactie Pnog een andere serie boeken!

Met Perio verbonden is de redactie P.
Deze redactie verzorgt fraaie boekwerken. Het boek Encyclopediertjes is een goed voorbeeld.
Het is op veel plaatsen op het internet doorgedrongen.

meer over Encyclopediertjes volgt
confrontaties
Perio-Kleintjes

Confrontaties

geschreven door

inspecteur Sybe de HaanHier volgt een pagina uit het boekje dat net verschenen is:

I De Haan
Sybe de Haan inspecteur moordzaken observeert zichzelf. De confrontatie met de dood, daar gaat het om.
Hier een door hem zelf verzorgde greep uit zijn notities.
Alle namen zijn gefingeerd, de gebeurtenissen zijn authentiek.


II.a. Blondje
Inspecteur De Haan stond - uiterlijk emotieloos - te kijken naar het lijk dat daar op de dure vloerbedekking van het kantoor lag. Lijken horen niet in kantoren, vond hij. Zeker in dit enigszins luxe ingerichte grachtenpand, waar de stalen buisstoelen glommen en de bureaus strak opgeruimd waren, zou het verboden moeten zijn voor lijken.
De Haan schudde zijn hoofd, als om de vraag waar lijken wel of niet mogen komen, kwijt te raken. Hij stond hier om een misdaad te analyseren, om de dader[s] te arresteren.

Het boekje telt 35 van deze observaties en kost € 3,5o + evt. 0,88 porto

Perio uitgeverij


Perio is een kleine uitgeverij. Sinds een paar jaar verschijnt bij Perio een serie kleine boekjes, Perio - Kleintjes. Deze boekjes zijn niet in de boekwinkel verkijgbaar. Je kunt je abonneren. Dat kost niets. De boekjes worden per stuk afgerekend. Heb je betaald dan kom je op de volgende verzendlijst.

PERIO -
KLEINTJES


In de serie Perio-kleintjes verschenen: [prijzen zijn excl. porto]
1. Ut en yn de falle - [dada; uitverkocht]
2. Beatrice Nuymann - Outlook; [gedichten; uitverkocht]
3. Willem Winters - Hoe? [tekst en beeld; uitverkocht]
4. Beatrice Nuymann - Elisabeth, [novelle; uitverkocht]
5. Hond blaft in verte - [citaten; uitverkocht]
6. Stopcontacten - foto's Jacob van Essen, tekst Willem Winters [uitverkocht]
7. Evert Jan ter Burg - Hond in de pot [recepten met hond; uitverkocht]
8. Belga! Belga! [biografische gegevens omtrent Beatrice Neumann en haar familie; uitverkocht] 9. Willem Winters - Een dode butler en andere curiosa uit de literatuur; [€ 2,-]
10. Creatief met Tandpasta - M & W. Winters; tekeningen Richard Bos [teken en knutselboek; € 3,80]
11. Daar komt de pasta uit de tube! [Citaten met tanden uitverkocht]
12. Beatrice en Eleonora Nuymann - Sneinske skowdiggels -; [gedichten uitverkocht]
*13. Beesteboel op Werkmanslust [€ 2,-]
14. Willem Winters - De Vlinderfabriek ; [verhaal uitverkocht]
15. Willem Winters - Avaros, [verhaal over vermaarde brommer; € 2 uitverkocht]
16. Mudhoen - Historie der broederscap der Minderhoeners; € 7,50 (uitverkocht)
17. Egypte; samenst. Willem Winters ;[beeld en tekst - € 2,50]
18. Boekdrukspullen ; [mapje met drukwerk omtrent boeken - € 1, uitverkocht]]
19. Post voor Else Heintz [over de verzameling ansichten van Else Heintz - 5,-]
20. De witte stapelbare terrasstoel [stickers met witte terrasstoelen;uitverkocht]
21. Camera's uit Dubai - Marten Winters [tekst film van Marten Winters - € 3,-]
22.. Stridulators; citaten uit de wereldliteratuur, waarin cicades en krekels. [Lentenummer - 2006 € 2,50]
23. Beatrice Nuymann - Elisabeth, drie fragmenten [uitverkocht]
*24. Autotypografie, badges uit de verzameling van Marc Veenhuis [ € 4,-]
25. Briefkes fan Hylkje [verzameling begeleidende briefjes van de hoofdredactrice van de Strikel € 2,-]
26. Willem Winters - Ut Feensters, over het dialect van Heerenveen [2006 € 5,-; uitverkocht]
*27. Anneke van Renssen - reisverslag: 'We beleven dus helemaal niets' [januari 2007, € 4,50]
28. De Wylde Boerinne, de eerste Friese verstripping - Richard Bos, Alexander Russchen, Willem Winters; [uitverkocht € 6,90]
29. Beatrice Nuymann - Elisabeth, onmetelijke gedachten [€ 2,50]
* 30. Stilte laat uiteindelijk niemand onberoerd. Over stilte in de literatuur [€ 3,50]
*31. Willem Winters - Boeken ongesorteerd; columns over bijzondere boeken [€ 3,50]
32. Winterbonkers en andere zelfgemaakte waar [middenstandspoëzie van een 19e eeuwse snijder] [€ 4,50 - uitverkocht].
33. Mudhoen- Planet Earth [uitverkocht]
*34/35. Julia Foekema - Lief & Leed in Leewaddn; [€ 10, € 8,50 voor abonnees op Perio-Kleintjes.

36. Woorden [€ 2,-;voor niet abonnees 3,50]

In voorbereiding:
- niet in Komrij....
- Arnold Koperslag, houtsnijder

abonnement:
Perio Kleintjes zijn niet in de boekhandel te koop. Elk boekje is anders van formaat en uitvoering en varieert in prijs en wordt daarom apart afgerekend. Wilt u er zeker van zijn alle te verschijnen nummers te verkrijgen dan is een abonnement aan te raden. U kunt zich melden: Stichting Uitgeverij Perio, Beethovenstraat 51, 8916 GE Leeuwarden, tel. 058-2153773, e-mail w.winters@chello.nl

donderdag 16 april 2009

Welkom

Beste internetter,

Welkom op mijn blog!

Je vindt diverse stukken over uiteenlopende onderwerpen die mij bezighouden.

1. over Perio en de boeken info Encyclopediertjes en Confrontaties
2. over P-redactie en haar uitgaven
3. laaxum foto's
4. plekken zonder of met weinig identiteit foto's

Veel plezier en graag je reactie.

Willem Winters

link: http://www.cubra.nl/bibliotheek/welcome.htm

http://www.ensafh.nl