zaterdag 21 september 2013

HEERENVEEN

WILLEM WINTERS

werd in 1946 te Heerenveen geboren. Hij woonde daar ruim twintig jaar.
De eerste twaalf jaren aan de Badweg een gewone bijzondere straat, die eindigde voor het hek van het land van dove Auke. De houtwerf van Siebenga met molen en schuren was een bijzondere plek om te wonen.
Onlangs verzamelde Winters zijn herinneringen aan Heerenveen en aan de Badweg en zijn bewoners in het bijzonder.

roofprintpers

In Middelburg zetelt de Roofdrukpers. Deze kleine uitgeverij publiceert heel kleine boekjes in een heel kleine oplage.
De boekjes worden met de hand gemaakt, de vaak wat absurdistische teksten en tekeningen zijn van Lenie van den Berge.
zie: www.deroofprintpers.nl

Reade bus fan Josse

Perio presenteert 
Reade bus yn in magysk lânskip
Rode bus in een magisch landschap
Red bus in a magical landscape
uitnodiging 
Uitgeverij Perio is verheugd u ‘De rode bus in een magisch landschap’ te kunnen aanbieden, bevattende twaalf gedichten van Josse de Haan. In de bus verkoopt de conductrice de kaartjes Tot zover is er niets aan de hand, maar dan blijken er vogels in haar borsten te wonen. Zo krijgt de tekst een erotische lading, die onder meer ver- sterkt wordt door het aanroepen van Anna Blume, die zonderlinge ‘Dulcinea’ van Kurt Schwitters: ‘Anna Blume du bist von vorne wie von hinten.’ [of was het andersom?] Verderop in de tekst roept De Haan nog Nana van Emile Zola en Niki de St.Phalle aan. Een bus in een landschap heeft al gauw romantische trekken, zeker als daarin een conductrice in uniform en netkousen haar werk doet. Busgedichten zijn, in tegenstelling tot trein-, fiets- en autogedichten, zeldzaam. Afsluitdijk van Vasalis is er een. Ook vanwege dit aspect is De rode bus een bijzondere bundel. Het gedicht wordt in het Fries, Nederlands en Engels [in één omslag] geleverd.

De presentatie vindt plaats op maandag 21 oktober
Tijd, inloop 16.00 uur; 16.30 uur programma
Plaats Café de Ossekop [Uniabuurt 8 –Leeuwarden]

Meindert Bylsma lêst foar út syn nije bondel: Riis mei rezinen-Grôt mei krôde, Joop Boom- sma út syn bondel(s): De klaai is griis novimber/Boomsma bliuwt omdat jo dat wolle, Piter Boersma út syn lêste bondel: Stjoer de strjitmakker, en Josse de Haan út Reade Bus yn magysk lânskip/Rode bus in magisch landschap/Redbus in magical landscape.
De eerste exemplaren zullen worden uitgereikt aan de oud-conductrices, de tweeling zusters mevr. Boelens-Rinia en mevr. Koster-Rinia

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Stichting Uitgeverij Perio
Willem Winters
Beethovenstraat 51
8916 GE Leeuwarden
058 2153773
w.winters@chello.nl
willemwinters.blogspot.com