woensdag 5 december 2012

OPRUIMING

VAN EEN AANTAL KLEINE BOEKJES ZIJN nog enkele exemplaren over. tegen een klein prijsje kun je ze verwerven. De prijzen zijn exclusief verzendkosten.
bestellen via email w.winters@chello.nl
1. beesteboel op werkmanslust [verhaal over kat en hond]                   € 1,00
2.sara en sa [over vrouwen van 50 met schilderijen van Johanna Schuurmans    €1,50
3. kindje en decemberdoem                                                                          €1,00
4. woorden [over woorden]                                                                           € 1,00
5. mup de ruimtereiziger [sf strip]                                                                 €  2,00
6. toen Han Bennink,de drummer- mooie tekeningen                                      €  2,50

perio kleintjes, niet in de boekhandel

uitgeverij Perio
058 2153773

woensdag 21 november 2012

PERIO & HEERENVEEN

groei
AL MAANDEN BEN IK NIET MET MIJN BLOG DOENDE GEWEEST, vanavond zie ik dat ik al 14 volgers heb, ik neem me voor om de zaak
wat regelmatiger zal onderhouden. maar over een eenmans uitgeverijtje is ook niet veel nieuws te vertellen.

perio
we zijn druk bezig met het decembernummer in de serie Perio Kleintjes, dat wordt verzonden naar vrienden en kennissen.
Wil je het boekje aanschaffen - het kost maar een paar euro - precies weet ikl het niet, maar zo ging het vorige jaren lhet nummer van vorig jaar was Cadeau & Cadeau, over het schenken van cadeaux.
een jaar eerder schreven we beide een stukje over ouder worden en de instanties

Het thema voor dit jaar is de vraag 'wat trof je het sterkst in 2012'
je kunt een exemplaar reserveren door je naam en adres te mailen naar:
uitgeverij Perio [w.winters@chello.nl]

Perio & Heerenveen
Enige tijd geleden bedacht ik dat ik veel herinneringen heb aan Heerenveen, met name aan de Badweg en wat zich daar voordeed, al gauw had ik een paar vellen vol. Dat was voldoende voor een klein boekje. Het is in de maak, je kunt het wel alvast reserveren.
bovendien is dit boekje eenvoudig, en goed en dus geschikt om uit te delen. Het staat vol foto's, waarvan de meeste gewone kiekjes zijn uit het familiealbum.

woensdag 16 mei 2012

muurtaal

De muurtalers van Nederland hebben zich verenigd en een prachtig boek gemaakt:getiteld TEKENS AAN DE WAND -geschilderde muurreclames in Nederland. formaat 21x26 oblong.

De laatste jaren hebben diverse groepen, in vrijwel alle grote  steden en middelgrote steden een stel enthousiastelingen die de oude geschilderde muurreclames renoveren of opnieuw aanbrengen.
Indertijd streed de plaatselijke overheid tegen wat zij lelijke reclames noemde, nu steunt ze initiatieven op dit vlak. Het is zelfs zo dat de reglementen van de gemeente streng zijn voor reclame uitingen. Die regels zijn niet van toepassing op de schilderingen van Muurtaal. Die worden vrijgesteld vanwege de culturele een historische waarden. Dat klopt voor Leeuwarden en voor het beleid van de stichting Muurtaal.Wil een schildering aangebracht worden, dan moet de oorspronkelijke muur nog wel rechtop staan. Er zijn groepen die uit de zee van verbeeldingen een mooie reclame zoeken en vervolgens een plek. Op die manier is het moeilijk na te gaan wat de achtergrond is van een schildering. De reclame heeft dan nog wel esthetische waarde, maar nauwelijks historische.


Tekens aan de wand telt 175 blz. en bevat een groot aantal prachtige foto's van hedendaagse en vroegere schilderingen.


zondag 11 maart 2012

komende uitgaven perio en criteria

Natuurlijk zitten er diverse uitgaven in de pijplijn, zoals de uitdrukking wil: wat zit er in?
1. in de loop van dit jaar verschijnt een gedicht van Eeltsje Hettinga, met druksels van Elske Schotanus
2. Ids Willemsma werkt aan een boekje met een verrassend soort beeldhouwwerk.
3. Josse de Haan publiceert bij Perio een lang gedicht: Reade bus yn magysk lânskip.
4. En dan zullen zich zeker nog onverwachte ideeën voordoen die om een boekje vragen.

criteria: Mij wordt wel eens gevraagd met welke criteria de onderwerpen en uitvoering voor boekjes en boeken tot stand komen.
Kortgezegd komt het hier op neer: het plan moet mij boeien, aanspreken. ik moet het goed vinden.
Als kleine, niet winstbeogende stichting, kan Perio het zich niet permitteren met spullen te komen die mij niet aanstaan. Daar besteed ik geen tijd aan.Vaak wordt onderschat hoeveel werk zit in het uitgeven van boeken. voor mij is het geen broodwinning. Ik ben tevreden als de investering terug verdiend is.
Zoals bekend, de serie Perio-Kleintjes is bedoeld voor abonnees; zij vervullen een belangrijke rol bij Perio. Want door die vaste, weinig wisselende groep heb ik de zekerheid altijd tussen de 70 en 80 exemplaren kwijt te raken. Afhankelijk van het onderwerp laat ik dan een aantal meer maken voor de vrije verkoop.
Het abonnement is gratis, de abonnee betaald alleen de boekjes - die overigens nooit meer kosten dan € 10,00. [Excl verzendkosten].

WILT U ER ZEKER VAN ZIJN ALLE PERIO-KLEINTJES TE VERWERVEN MELDT U DAN ALS ABONNEE
w.winters@chello.nl
058 2153773

tribute han bennink

Beschrijving: Macintosh HD:Users:wwinters:Desktop:cb 13.jpeg

Wij ontvangen veel positieve reacties op het boekje. Enkele willen wij u niet onthouden:

Gert Jan Slagter schrijft het boekje 'erg mooi' te vinden: 'De subtiele, speelse, be- en verwondering past volgens mij helemaal bij het fenomeen Bennink.

Een passend "tribute"!'

Han Steenbrugge: 'Mijn complimenten voor je Benninkboekje. Het ziet er heel mooi uit.'

Kees 't Hart: 'Mooi boekje Willem!!'

Wim Zaal: 'Gefeliciteerd met Perio's Benninkjuweeltje. Je teksten zijn perfect en de vormgeving van Richard Bos heeft precies dezelfde Speelsheid. Het is nu al een van de 50 best verzorgde boeken van het jaar.'

Een abonnee: 'Wat een leuk boekje over Han Bennink! Dank.'

@buroKLEI: Weer een prachtige Perio uitgave binnengekregen, over de avonturen van Han Bennink.

Een abonnee: 'Het is weer een plaatje!'

Verdere informatie over Toen Han Bennink:

tekst Willem Winters

vormgeving Richard Bos

druk Stip

prijs € 4,50 [excl. evt verzendkosten]

vriendelijk groetend,

Willem Winters

St. Uitgeverij Perio

Beethovenstraat 51

8916 EG Leeuwarden

058 2153773

w.winters@chello.nl

zondag 12 februari 2012

een fenomenaal drummer

Op 25 februari komt het volgende nummer in serie Perio-Kleintjes uit. Tekst Willem Winters, vormgeving Richard Bos, druk Stip.
Op die dag werd bekendgemaakt wat de verrassing van Perio inhield.
Perio presenteerde Toen Han Bennink, de avonturen van een fenomenaal drummer. Korte teksten, een hommage aan Han Bennink.
De teksten zijn enigszins absurdistisch. Het geheel wordt erg goed ontvangen: Mooi boekje Willem, hoor ik steeds.
Tekst en beeld passen precies. Of Bennink opduikt in de middeleeuwen, de oudheid of in deze eeuw, steeds redt hij de situatie door zijn bijzonder muziekaal talent.
De voorraad is zeer beperkt, bestel snel!


prijs: het boekje kost € 4,50 [excl. verzendkosten]; bestellen bij Perio : w.winters@chello.nl

volksnationale taal en retoriek...

Perio start nieuwe serie, Perio-Pamflet, scherpe discussies over actuele zaken, standpunten, visies enz.
Nummer 1. Eeltsje Hettinga - De folksnasjonalistyske taal en retoryk achter Fryslan 2040 en KH - 2018
De oplage is beperkt, wie zeker wil zijn van een exemplaar kan een pamflet reserveren bij Perio. [058 2153773; [w.winters@chello.nl]
- naar aanleiding daarvan verscheen het volgende persbericht.


PERSBERICHT/ PARSEBERJOCHT

Wolle Ljouwert en de provinsje Fryslân har kandidaat stelle foar de titel fan Europeeske Kulturele Haadstêd 2018 op basis fan in (nije) nochal kwealik rûkende folksnasjonalistyske ideology?

Yn De folksnasjonalistyske taal en retoryk achter Fryslân 2040 en KH-2018, nûmer 1 yn de searje Perio-Pamflet, dy’t oare wike yn Ljouwert presintearre wurdt, [ plak en datum folgje noch ] makket Eeltsje Hettinga in krityske en yngeande analyze fan it troch de Koöperaasje Fryslân 2040 gearstalde rapport Fan de minsken en de grûn. Toekomstagenda Fryslân Duurzaam 2040, dat as in blaudruk en basisstik tsjinne hat foar de notysje Nocht oan de takomst fan de Koöperaasjegroep 2018, dy’t ek dwaande is mei it skriuwen fan it bidbook foar de Kulturele Haadstêd 2018.

Hettinga set de taal en it tinken fan beide koöperaasjegroepen yn in histoaryske en sosjaal-politike kontekst. Hy lit ûnder oaren sjen hoe’t it nije Fryske duorsumheidstinken ferpakt is yn âlde folksnasjonalistyske ideeën.

Politikolooch en skriuwer Hans van der Heijde skreau foar dit omfangrike Perio-pamflet (s. 46) in wiidweidich foaropwurd. Hy freget him ûnder oaren ôf: “Dachten de Koöperaasjes echt dat ze, door DNA te schrijven in plaats van bloed, een volksnationalisme konden presenteren dat voldoende gemoderniseerd is om aan bruine associaties te ontsnappen? Of hadden ze daar lak aan en zochten ze naar een Friese variant op het Venlose populisme dat Limburg teruggeeft aan de Limburgers?”

Mear ynformaasje by Willem Winters, uitgeverij Perio, Beethovenstraat 5, 8916 GE Leeuwarden, w.winters@chello.nl