woensdag 29 september 2010

de slag bij Grijpskerk

Stripliefhebbers, Nieuws
Skelte Braaksma [15 jaar] begon op zijn 14de met het maken van een stripverhaal over de Fries-Groningse oorlog. Die mondt uit in de slag bij Grypstsjerk. Wie wint de strijd?
Dit en veel meer in De FKP, een Friese oarlochsstrip, is op zaterdag 6 november bij Perio verschenen.

veel aandacht media
Oorspronkelijk friese strips zijn er maar betrekkelijk weinig. voor zover ik weet was Kopkewoartel by Japik Krint de eerste. Per bladzijde is er iets meer dan de helft tekst onder het plaatje. Geen balloons
Hoe dan ook Skelte deed zijn verhaal in het Fries Dagblad De Leeuwarder Courantm De Dokkumer. Omrop Fryslân en enkele streekbladen besteedden aandacht aan dit interessante boek. De reacties van abonnees van Perio Kleintjes zijn erg postief tot nu toe.
Natuurlijk wordt er gegniffeld over de verhouding Friesland - Groningen zoals die hier wordt beschreven.

Een man belde omdat op de tekening van de Molenstraat te Grijpskerk hij het ouderlijk huis van zijn vrouw herkende. Hij moest dat boekje maar hebben.
Skelte heeft niet alleen de plaatsen van handeling naar de werkelijkheid getekend, ook de uitrusting van de soldaten en hun vervoer zijn naar de orginelen getekend.

Skelte's KPF is verkrijgbaar bij de AFUKwinkel [tegenover de Oldehove], bij de Lectuurhal [Over de Kelders] of bij St. Uitgeverij Perio, Beethovenstraat 51, 8916 GE Leeuwarden, 058 2153773, w.winters@chello.nl
prijs 7,50 € + evt portokosten

Perio-Jonkies
Soms maken kinderen verrassende dingen: tekeningen of verhalen of anderzins mooie, ingewikkelde zaken.
Voor de groep 0-16 jarigen heeft uitgeverij Perio de serie Perio Jonkies ingesteld.
Bijzondere prestaties die binnen de lijnen van Perio vallen kunnen hier aandacht krijgen.
Een mooi initiatief!
Goede zaak!
Zo waren de eerste reacties.
De abonnees op Perio-Kleintjes ontvangen automatisch Perio Jonkies, waarvoor ook geldt dat:
- het abonnement gratis is
- elk boekje apart wordt afgerekend
- dat een uitgave nooit meer dan € 10,00 kost

Thomas Cool

De tentoonstelling Thomas Cool: Een Friesch Schilder is voorbij.
Het boek met dezelfde titel is nog voorradig
Bestellen bij Perio
prijs € 25,00
w.winters@chello.nl

zaterdag 4 september 2010

ik vreet je op

Ik vreet je op samengesteld door Willem Winters geeft een overzicht van de manieren waarop kannibalen, vroeger en nu, hun vleesmaaltijd bereiden.
Nog enkele exemplaren!
bestellen per mail: w.winters@chello.nl
prijs € 4,50 [excl verzendkosten.

SARA SUKSES

It lytse boekje Sara en sa fan skriuwster Wieke de Haan is in sukses. Yn koarte tiid binne d'r al 300 ferkocht; fanôf moandei 6 september kin wer besteld wurde, de twadde printinge.

Sara en sa is neffens Wieke de Haan in kadoboekje foar froulju fan omtrint / krekt 50, mei 50 'moderne opstekkers om de stap rjochting 50 en alles wat dêrnei komt net mei in kerreltsje sâlt, mar mei in Frysk Saraboekjete liif te gean'.
Henk van der Veer neamde de Perio-Kleintjes [yn de Fryslânpost] 'literaire bonbons'.
En ''wat dit Perio-Kleintje zo bijzonder maakt zijn de prachtige illustraties van Johanna Schuurman.