woensdag 29 september 2010

de slag bij Grijpskerk

Stripliefhebbers, Nieuws
Skelte Braaksma [15 jaar] begon op zijn 14de met het maken van een stripverhaal over de Fries-Groningse oorlog. Die mondt uit in de slag bij Grypstsjerk. Wie wint de strijd?
Dit en veel meer in De FKP, een Friese oarlochsstrip, is op zaterdag 6 november bij Perio verschenen.

veel aandacht media
Oorspronkelijk friese strips zijn er maar betrekkelijk weinig. voor zover ik weet was Kopkewoartel by Japik Krint de eerste. Per bladzijde is er iets meer dan de helft tekst onder het plaatje. Geen balloons
Hoe dan ook Skelte deed zijn verhaal in het Fries Dagblad De Leeuwarder Courantm De Dokkumer. Omrop Fryslân en enkele streekbladen besteedden aandacht aan dit interessante boek. De reacties van abonnees van Perio Kleintjes zijn erg postief tot nu toe.
Natuurlijk wordt er gegniffeld over de verhouding Friesland - Groningen zoals die hier wordt beschreven.

Een man belde omdat op de tekening van de Molenstraat te Grijpskerk hij het ouderlijk huis van zijn vrouw herkende. Hij moest dat boekje maar hebben.
Skelte heeft niet alleen de plaatsen van handeling naar de werkelijkheid getekend, ook de uitrusting van de soldaten en hun vervoer zijn naar de orginelen getekend.

Skelte's KPF is verkrijgbaar bij de AFUKwinkel [tegenover de Oldehove], bij de Lectuurhal [Over de Kelders] of bij St. Uitgeverij Perio, Beethovenstraat 51, 8916 GE Leeuwarden, 058 2153773, w.winters@chello.nl
prijs 7,50 € + evt portokosten

Perio-Jonkies
Soms maken kinderen verrassende dingen: tekeningen of verhalen of anderzins mooie, ingewikkelde zaken.
Voor de groep 0-16 jarigen heeft uitgeverij Perio de serie Perio Jonkies ingesteld.
Bijzondere prestaties die binnen de lijnen van Perio vallen kunnen hier aandacht krijgen.
Een mooi initiatief!
Goede zaak!
Zo waren de eerste reacties.
De abonnees op Perio-Kleintjes ontvangen automatisch Perio Jonkies, waarvoor ook geldt dat:
- het abonnement gratis is
- elk boekje apart wordt afgerekend
- dat een uitgave nooit meer dan € 10,00 kost

Geen opmerkingen:

Een reactie posten