zondag 11 maart 2012

komende uitgaven perio en criteria

Natuurlijk zitten er diverse uitgaven in de pijplijn, zoals de uitdrukking wil: wat zit er in?
1. in de loop van dit jaar verschijnt een gedicht van Eeltsje Hettinga, met druksels van Elske Schotanus
2. Ids Willemsma werkt aan een boekje met een verrassend soort beeldhouwwerk.
3. Josse de Haan publiceert bij Perio een lang gedicht: Reade bus yn magysk lânskip.
4. En dan zullen zich zeker nog onverwachte ideeën voordoen die om een boekje vragen.

criteria: Mij wordt wel eens gevraagd met welke criteria de onderwerpen en uitvoering voor boekjes en boeken tot stand komen.
Kortgezegd komt het hier op neer: het plan moet mij boeien, aanspreken. ik moet het goed vinden.
Als kleine, niet winstbeogende stichting, kan Perio het zich niet permitteren met spullen te komen die mij niet aanstaan. Daar besteed ik geen tijd aan.Vaak wordt onderschat hoeveel werk zit in het uitgeven van boeken. voor mij is het geen broodwinning. Ik ben tevreden als de investering terug verdiend is.
Zoals bekend, de serie Perio-Kleintjes is bedoeld voor abonnees; zij vervullen een belangrijke rol bij Perio. Want door die vaste, weinig wisselende groep heb ik de zekerheid altijd tussen de 70 en 80 exemplaren kwijt te raken. Afhankelijk van het onderwerp laat ik dan een aantal meer maken voor de vrije verkoop.
Het abonnement is gratis, de abonnee betaald alleen de boekjes - die overigens nooit meer kosten dan € 10,00. [Excl verzendkosten].

WILT U ER ZEKER VAN ZIJN ALLE PERIO-KLEINTJES TE VERWERVEN MELDT U DAN ALS ABONNEE
w.winters@chello.nl
058 2153773

Geen opmerkingen:

Een reactie posten